پیلاتس آنلاین

(ثبت نام کلاس های پیلاتس آنلاین)

 

1.برگزاری کلاس ها از طریق نرم افزار google meet

2.توضیح ،اجرا و اصلاح حرکات توسط مربی

3.استفاده از ابزارهای تخصصی پیلاتس شامل کش، چوب ، توپ کوچک،دمبل یک کیلیویی،کش لوپ و آجر 

4.سطح بندی کلاس ها به صورت مبتدی ،متوسطه و پیشرفته

5.امکان شرکت در کلاس جبرانی در صورت شرکت نکردن در تایم مورد نظر با هماهنگی مربی 

6.پیشنهاد میکنیم به منظور رعایت بهداشت محیط در هنگام ورزش از زیرانداز یا مت ورزشی استفاده کنید.

 

زمان بندی کلاس های آنلاین کانون پیلاتس مشهد

برای تهیه و یا جایگزینی ابزارها  در جلسات کلاس توضیح داده خواهد شد .