برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

برنامه کاری کانون پیلاتس :

 

شیفت صبح :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۷:۳۰ ۹:۳۰ – ۸:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۹:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۳:۳۰ – ۱۲:۳۰
شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری یگانه جهانگیر آنیتا عباس زاده
یکشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری  مهری منتظری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست
دوشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری یگانه جهانگیر  آنیتا عباس زاده
سه شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست
چهارشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری یگانه جهانگیر آنیتا عباس زاده
پنجشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست

شیفت عصر:

ایام هفته ساعت / نام مربی
۱۴-۱۵ ۱۵-۱۶ ۱۶-۱۷ ۱۷-۱۸ ۱۸-۱۹ ۱۹-۲۰ ۲۱ -۲۰  ۲۱:۱۵-۲۲:۱۵
شنبه آرمیتا چراغچی روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد ساغر دلشاد کمال منتظری کمال منتظری
یکشنبه آرمیتا چراغچی روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد پوپک نوری  یگانه جهانگیر
دوشنبه  آرمیتا چراغچی روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد ساغر دلشاد کمال منتظری کمال منتظری
سه شنبه آرمیتا چراغچی   روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد پوپک نوری  یگانه جهانگیر
چهارشنبه  آرمیتا چراغچی روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد ساغر دلشاد کمال منتظری کمال منتظری
پنجشنبه آرمیتا چراغچی   یگانه جهانگیر سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست ساغر دلشاد پوپک نوری

 

 • توجه : 
 • کلاسهای پیلاتس فیتنس  روزهای سه شنبه و جهارشنبه ساعت  ۱۷ تا ۱۸  
 • کلاسهای پیلاشوی روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۲۰ تا ۲۱جهت بانوان و نوجوانان 
 • کلاسهای پیلاتس ریتمیک پنجشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۷
 • کلاسهای کاردیو پیلاتس روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶ 
 • کلاسهای باراوسل روزهای فرد ساعت  ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ 
 • توجه :
 • کلاس اقایان 
 • شبهای زوج از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۱۵ و ۲۱:۱۵ تا ۲۲:۱۵ در دوشیفت  
 • روزهای  پنجشنبه  از ساعت ۱۵ الی ۱۶ کلاس ویژه کودک و نوجوان 
 • روزهای دوشنبه و چهار شنبه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰  کلاس ورزش ویژه بارداری  برگزار می گردد .
 • شرایط ثبت نام :

برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس باران مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :

 • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
 • شهریه حضور در دوره
 • استفاده از یک جلسه رایگان جهت آشنایی
 • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
 • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
 • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .