برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

روزهای زوج شیفت صبح سالن A  : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۲  ۱۲ – ۱۳ ۱۳ – ۱۴:۳۰
شنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  روژان قربان نژاد  رامک علی نو
دوشنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  روژان قربان نژاد  رامک علی نو
چهارشنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  روژان قربان نژاد  رامک علی نو

 

روزهای زوج شیفت عصر سالن A

یام هفته ساعت / نام مربی
15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00 – 20:00
شنبه یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
دوشنبه یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
چهارشنبه یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد

روزهای فرد شیفت صبح سالن A:

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ -۱۳:۳۰
یکشنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر مهری منتظری روژان قربان نژاد
سه شنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر مهری منتظری روژان قربان نژاد
پنج شنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر مهری منتظری روژان قربان نژاد

روزهای فرد شیفت عصر  سالنA  :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00
یکشنبه  امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
سه شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
پنج شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم

 

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای زوج : 

هفته ساعت / نام مربی
10:30 – 11:30 11:30 – 12:30 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
شنبه

 

مریم صوفی اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری
دوشنبه مریم صوفی اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری
چهارشنبه مریم صوفی   اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای فرد : 

هفته ساعت / نام مربی
10:30 – 11:30
یکشنبه مهری منتظری
سه شنبه مهری منتظری
پنجشنبه مهری منتظری
پیلاتس اصلاحی با برنامه ویژه و فردی :

روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ 

تی آر ایکس و سی ایکس :

روزهای زوج :

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت ۱۶ تا ۱۷

ساعت ۱۷ تا ۱۸

پیلاتس معلق :

روزهای زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹

 فیتنس :
روزهای زوج ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰
 
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
  • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .