برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

برنامه کاری کانون پیلاتس در دو شعبه ۱ و ۲  :

روزهای زوج شیفت صبح شعبه ۱ واقع در هاشمیه   : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۷:۳۰ – ۸:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ – ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ – ۱۴:۳۰
شنبه سلیمه ابوالحسنی پوپک نوری نازلی جهانی لیلا جهاندیده آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست
دوشنبه سلیمه ابوالحسنی پوپک نوری نازلی جهانی لیلا جهاندیده آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست
چهارشنبه سلیمه ابوالحسنی پوپک نوری نازلی جهانی لیلا جهاندیده آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست

 

روزهای زوج شیفت عصر شعبه ۱ واقع در هاشمیه: 

یام هفته ساعت / نام مربی
۱۴:۳۰ – ۱۵:۳۰ ۱۶ -۱۷ ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵ ۱۸:۳۰ – ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۵- ۲۰:۴۵ ۲۱- ۲۲
شنبه روژان قربان نژاد  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم محمد محمد رضاپور
دوشنبه روژان قربان نژاد  امیرمقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم محمد محمد رضاپور
چهارشنبه روژان قربان نژاد  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  محمد محمد رضاپور

روزهای فرد شیفت صبح شعبه ۱ واقع در هاشمیه   :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۷:۳۰ – ۸:۳۰ ۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ – ۱۳:۳۰ ۱۵- ۱۶
یکشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست روژان قربان نژاد
سه شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست روژان قربان نژاد
پنج شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری یگانه جهانگیر الهام صلح دوست روژان قربان نژاد

روزهای فرد شیفت عصر شعبه ۱ واقع در هاشمیه   :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۱۶- ۱۷ ۱۷ -۱۸ ۱۸ -۱۹ ۱۹ -۲۰ ۲۰ -۲۱ ۲۱:۱۵ – ۲۲:۱۵
یکشنبه سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری کمال منتظری
سه شنبه سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری کمال منتظری
پنج شنبه سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری کمال منتظری

 

روزهای زوج شیفت صبح شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸- ۹:۱۵ ۹:۱۵ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۶ – ۱۷ ۱۶ -۱۷ ۱۷ -۱۸
شنبه  سیمین علوی  سیمین علوی  مهری منتظری  اکرم نصیری سودابه اصغرزاده  الهام صلح دوست  الهام صلح دوست
دوشنبه  سیمین علوی  سیمین علوی  مهری منتظری  اکرم نصیری  سودابه اصغرزاده الهام صلح دوست  الهام صلح دوست
چهارشنبه  سیمین علوی  سیمین علوی  مهری منتظری  اکرم نصیری  سودابه اصغرزاده  الهام صلح دوست  الهام صلح دوست

روزهای زوج شیفت عصر شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

یام هفته ساعت / نام مربی
۱۷ – ۱۸ ۱۸ -۱۹ ۱۹ -۲۰
شنبه  سلیمه ابوالحسنی  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد
دوشنبه  سلیمه ابوالحسنی  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد
چهارشنبه  سلیمه ابوالحسنی  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد

روزهای فرد شیفت صبح و عصر شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

یام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۶ -۱۷ ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵ ۱۸:۳۰ – ۱۹:۳۰
یکشنبه لیلا جهاندیده لیلا جهاندیده شیما بینا مهری منتظری مجید زینل نیا امیر مقدم امیر مقدم
سه شنبه لیلا جهاندیده لیلا جهاندیده شیما بینا مهری منتظری مجید زینل نیا امیر مقدم امیر مقدم
پنج شنبه لیلا جهاندیده لیلا جهاندیده شیما بینا مهری منتظری مجید زینل نیا امیر مقدم امیر مقدم
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
  • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .