برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

روزهای زوج شیفت صبح سالن A  : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
7:30 – 8:30 8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 – 12:30
شنبه الهه عافیتی زهرا فخرایی پوپک نوری یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد
دوشنبه الهه عافیتی زهرا فخرایی پوپک نوری یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد
چهارشنبه الهه عافیتی زهرا فخرایی پوپک نوری یگانه جهانگیر روژان قربان نژاد

 

روزهای زوج شیفت عصر سالن A

یام هفته ساعت / نام مربی
15:00 – 16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00 – 20:00
شنبه سعیده بیژنی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
دوشنبه سعیده بیژنی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
چهارشنبه سعیده بیژنی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد

روزهای فرد شیفت صبح سالن A:

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
7:30 – 8:30 8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 – 12:30
یکشنبه الهه عافیتی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری
سه شنبه الهه عافیتی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری
پنج شنبه الهه عافیتی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری مهری منتظری

روزهای فرد شیفت عصر  سالنA  :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00
یکشنبه  امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
سه شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
پنج شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم

 

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای زوج : 

هفته ساعت / نام مربی
16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
شنبه

 

سودابه اصغرزاده سودابه اصغرزاده صفیه قره باغی
دوشنبه سودابه اصغرزاده سودابه اصغرزاده صفیه قره باغی
چهارشنبه سودابه اصغرزاده سودابه اصغرزاده صفیه قره باغی

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای فرد : 

هفته ساعت / نام مربی
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
پیلاتس اصلاحی با برنامه ویژه و فردی :

روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ 

تی آر ایکس و سی ایکس :

روزهای زوج :

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت ۱۶ تا ۱۷

ساعت ۱۷ تا ۱۸

پیلاتس معلق :

روزهای زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹

 فیتنس :
روزهای زوج ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰
 
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
  • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .