کلیه گواهینامه های سطوح مختلف با شماره ثبت از سوی فدراسیون اعتبار دارند

تمامی گواهی های تعیین سطح برابر روش اعلام شده و ضوابط موجود با تایید فدراسیون و در فرم جدید صادر می گردد.

کلیه گواهی های تعیین سطح مربوط به انجمن قبلی ضمن تعویض
با شماره ثبت و امضاء از سوی فدراسیون دارای اعتبار می باشند.

جهت تعویض گواهی­های تعیین سطح اصل گواهی تعیین سطح هر متقاضی به همراه تاییدیه مربی از طریق هیاتهای استانی یا انجمن ورزشی پیلاتس فعلی به فدراسیون ارسال و گواهی جدید به صورت رایگان صادر می­گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن همکاری در خصوص اجرائی نمودن موارد فوق هرگونه تخلفی در این مورد به فدراسیون گزارش گردد.

ورزشکاران پیلاتس از دو طریق توسط مربیان تعیین سطح می شوند:

توسط مربیان پیلاتس در باشگاه های ورزش

از طریق شرکت در کارگاه تعیین سطح پیلاتس که توسط هیات های استانی تشکیل می گردد.

تمامی مربیان درجه 3 پیلاتس که از مدرک مربیگری آنها 2 سال گذشته باشد همچنین تمامی مربیان درجه 2 پیلاتس، میتوانند متقاضیان را در تمام سطوح تعیین سطح نمایند.

مربیان درجه 3 پیلاتس که از زمان مدرک آنها هنوز 2 سال نگذشته مجاز به تعیین سطح متقاضیان تا سطح 2 می باشند و ورزشکاران تحت پوشش آنها برای دریافت سطح 1 باید در کارگاه شرکت نمایند.

توضیح1) مربیان پیلاتس شاغل در باشگاه های ورزشی پس از آزمون تعیین سطح متقاضیان، می بایستی شخصا مدارک ورزشکاران را به همراه نتایج آزمون به انجمن ارسال نمایند.

توضیح2) در مورد کارگاه های تعیین سطح که توسط هیاتهای استانی برگزار می شود می بایستی قبل از برگزاری آزمون، مدارک متقاضیان توسط هیات استان به فدراسیون ارسال تا پس از بررسی نسبت به صدور مجوز برای کارگاه و ابلاغ ممتحن اقدام گردد و صدور گواهی بعد از ارسال نتایج توسط ممتحن اعزامی صادر می گردد.

ب – هزینه صدورگواهی تعیین سطح ورزشکاران پیلاتس که توسط مربیان باشگاه ها تعیین سطح می شود: مبلغ 000/100 می باشد که توسط  متقاضی به حساب شماره 26981001162933738 بانک پاسارگاد واریز می­گردد.

ج – هزینه امورپشتیبانی صدور گواهی تعیین سطح ورزشکاران پیلاتس از طریق هیات با شرکت در کارگاه: مبلغ 000/150 ریال می باشد که می بایستی توسط فرد متقاضی به حساب پاسارگاد اعلام شده به استانها واریز گردد.

د–مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی تعیین سطح ورزشکاران پیلاتس :

تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
اصل فیش واریزی برابر موارد ذکر شده در بند ب وج این بخشنامه
جدول تکمیل شده برابر نمونه پیوست79_فرم سطوح

Previous Article
Next Article

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *