استودیو پیلاتس باران

فضای داخلی کانون پبلاتس باران

استودیو پیلاتس باران

دوره مربگیری درجه 1 پیلاتس با مدرسین بین المللی

استودیو پیلاتس باران

طبیعت گردی اعضا کانون پیلاتس باران

استودیو پیلاتس باران

چشن پایان سال ۹۷ در کانون باران

استودیو پیلاتس باران

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ پیلاتس به مدرسی خانم دکتر دلشاد -مشهد اسفند ۹۷

استودیو پیلاتس باران

آموزش کار با کش توسط خانم دکتر دلشاد در هفتمین کنگره بین المللی پیلاتس بهمن ماه ۹۷ -تهران

استودیو پیلاتس باران

همایش همسان سازی مدرسین پیلاتس کشور -تهران شهریور ۹۷

استودیو پیلاتس باران

دومین گردهمایی بزرگ مربیان پیلاتس مشهد شهریور ۹۷

استودیو پیلاتس باران

اولین گردهمایی بزرگ مربیان پیلاتس مشهد مرداد ۹۷

استودیو پیلاتس باران

برگزاری دوره مدرسی پیلاتس فروردین ۹۷

استویدو پیلاتس باران

برگزاری سمینار تخصصی پیلاتس فروردین ۹۷

استودیو پیلاتس باران

برگزاری سمینار تخصصی پیلاتس فروردین ۹۷