فضای داخلی کانون پبلاتس باران

دوره مربگیری درجه 1 پیلاتس با مدرسین بین المللی

طبیعت گردی اعضا کانون پیلاتس باران

جشن پایان سال ۹۷ در کانون باران

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ پیلاتس به مدرسی خانم دکتر دلشاد -مشهد اسفند ۹۷

آموزش کار با کش توسط خانم دکتر دلشاد در هفتمین کنگره بین المللی پیلاتس بهمن ماه ۹۷ -تهران

همایش همسان سازی مدرسین پیلاتس کشور -تهران شهریور ۹۷

اولین گردهمایی بزرگ مربیان پیلاتس مشهد مرداد ۹۷

دومین گردهمایی بزرگ مربیان پیلاتس مشهد شهریور ۹۷

برگزاری دوره مدرسی پیلاتس فروردین ۹۷

برگزاری سمینار تخصصی پیلاتس فروردین ۹۷

برگزاری سمینار تخصصی پیلاتس فروردین ۹۷